Har du litt tid til overs? Bli støttekontakt!

Det er mange ulike mennesker som har behov for støttekontakt, dermed trengs det også ulike mennesker som ønsker å være støttekontakt. Dersom du blir støttekontakt er det mulig for deg å hjelpe et annet menneske, og samtidig få positive opplevelser selv.Klikk for stort bilde 

Mange har støttekontakt enten fordi de ikke kommer seg ut på egen hånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter og ulike livssituasjoner. Det å tilbringe tid med en støttekontakt gir noe å se fram til og en mer meningsfylt hverdag.

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske noen timer i uken til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Har du lyst til å bli støttekontakt, ta kontakt med saksbehandler Grete Johnsen i helse og omsorgsetaten.

Kontaktinformasjon
Tlf: 35 94 61 05 / 900 45 844 grete.johnsen@nome.kommune.no