Har du litt tid til overs? Bli støttekontakt!

Det er mange ulike mennesker som har behov for støttekontakt, dermed trengs det også ulike mennesker som ønsker å være støttekontakt. Klikk for stort bilde  

Mange har støttekontakt enten fordi de ikke kommer seg ut på egen hånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter og ulike livssituasjoner. Det å tilbringe tid med en støttekontakt gir noe å se fram til og en mer meningsfylt hverdag.

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske noen timer i uken til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

For tiden er vi spesielt på utkikk etter støttekontakt til mennesker med psykiske utfordringer og til ungdom/unge voksne. 

Har du lyst til å bli støttekontakt, ta kontakt med saksbehandler Grete Johnsen i helse og omsorgsetaten.

Kontaktinformasjon
Tlf: 35 94 61 05 / 900 45 844 grjo@nome.kommune.no