ønsdag trmin

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
ønsdag trmin
O.J.Aalmos veg 24b O.J.Almos veg 24b
7023 Trondheim
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0