Ulefoss Hovedgaards Venner

Ulefos Hovedgaards Venner ble stiftet 31 mars 2009, per årsmelding 2012 har vi 65 medlemer. Vårt formål er å spre kunnskap og interesse for Ulefos Hovedgaard, samt støtte bevaring av Ulefos Hovedgaard som et nasjonalt kulturminne i samsvar med giverens intensjoner. Samt ivareta Romnes middelalderkirke som et viktig kulturminne, som er sterkt knyttet til Ulefos Hovedgaard.
Adresse Kontakt Kategori
Ulefoss Hovedgaards Venner
Olsbryggevegen 90
3830 Ulefoss
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter