Lunde og Flåbygd kyrkjelyd

Lokalmenigheten i Den norske kirke. Se hjemmeside for oversikt over undergrupper, kalender, gudstjenester, møter, konserter osv.

Ta gjerne kontakt med menighetens stab (se hjemmesiden under Kontakt oss) dersom du lurer på noe.
Adresse Kontakt Kategori
Lunde og Flåbygd kyrkjelyd
Brugata 5
3825 Lunde
Telefon: 35949794
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0