Ajersida Velforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Ajersida Velforening
Løytingbakken 21
3825 Lunde
Telefon: 95192555
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0