Diabeteskontakt

Hva er diabetes?

Diabetes er en gruppe sykdommer som skyldes at kroppen ikke produserer nok insulin eller at insulinet virker for dårlig. Når kroppen ikke produserer insulin eller når insulinet ikke virker godt nok, fører det til at cellene ikke tar opp nok næring og man får høyt blodsukker. 

Hovedtypene er diabetes type 1 og diabetes type 2, som er to forskjellige sykdommer med til dels ulik behandling. 

 

 

 

Symptomer ved diabetes

Vanligste symptomer ved diabetes kan være:

  • hyppig vannlatning
  • redusert allmenntilstand
  • vekttap
  • tørste
  • oppkast
  • magesmerter
  • kortpustethet

Hva kan diabetes kontakt hjelpe med?

  • Informasjon og veiledning
  • Opplæring i egenkontroll av diabetes; blodsukkermåling, tablettbehandling, insulinstart o.a. videre oppfølging og kontroller av diabetes. 
  • Diabeteskontakt kan benyttes også til kurs og opplæring av annet helsepersonell, og er en ressurs i samarbeid med fastlegen.

Du kan få henvisning fra fastlege, spesialhelsetjenesten, hjemmetjenesten eller ta kontakt med vår diabetes kontakt direkte.

Kontaktperson

Renate Waal

Diabeteskontakt, Ulefoss
Tlf:
35 94 61 31