Translate

Viktig melding

Trygghetsalarm

Hvem kan søke om trygghetsalarm?

Eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper som har behov for akutt helsehjelp kan søke om trygghetsalarm

 

Hva er trygghetsalarm?

En trygghetsalarm skaper trygghet hos bruker og det er større mulighet for at bruker kan bo lenger hjemme.Alarmen kobles til telefonnettet og går direkte til sentralen på brannstasjonen. Bruker bærer ”smykket” til alarmen på seg. Ved alarm melder brannstasjonen ifra til hjemmetjenesten som reiser hjem til brukeren. Hjemmetjenesten har nøkkel og kan derfor komme inn selv om brukeren ikke er i stand til å åpne døra selv.

Søke om trygghetsalarm:

 

Søknad (DOCX, 32 kB)

Hva koster det?

 

Priser pr. 01.01.23

Leie av trygghetsalarm

Kr. 340,- pr. mnd

Installasjon av nøkkelboks

Kr. 329,- engangsavgift

 

Klage:

Klage på vedtaket eller på tjenesten skal i første omgang sendes til hjemmetjenesten i Lunde eller Ulefoss, dersom du ikke får medhold i klagen blir klagen sendt til Statsforvalteren.

 

Tilbakemelding