Translate

Viktig melding

Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi gir tilbud til personer med ulike funskjonshemninger over 18 år som har behov for tilrettelagte boliger og som har behov for bistand til å mestre dagliglivet der de bor.

Tjenesten omfatter helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand og opplæring til dem som har særlig hjelpebehov, 

Mange har et aktivitetstilbud på dagtid ved Idea kompetanse avd. Acktus. 
På kvelden er det mange som benytter seg av tilbudet om fritidsaktivitetene som kulturetaten gir.
 

Hvem kan søke om plass i bofellesskap?

Personer med nedsatt funskjonshemming kan søke om kommunal leilighet i bofellesskap. 

Hva er bofellesskap?

Bofellesskap er en samling av leiligheter med heldøgnsbemanning, tilpasset menensker med nedsatt funksjonshemming. Noen av leilighetene har muligheter for bruk av fellesareal som innebygd gang og/eller stue. Alle leilighetene har stue, kjøkken, bad og soverom i egen enhet. 

Søk om plass i bofellesskap:

 

Hvilke bofellesskap finnes?

  • Dagsrud: Olastua og Vesleheimen
  • Eidsbygda
  • Lunde: Tyrivegen
  • Ulefoss: Ringsevja bo-  og aktivetssenter, Smedkåsa
 
 
 
 
 
 
 

Tilbakemelding