Utsette eller begynne før vanlig skolestart

Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinnet det kalenderåret det fyller 6 år. Opplæringa skal være tilpassa barnets evner og forutsetninger og skal legge gunnlag for faglig og sosial mestring.

Utsatt skolestart

Dette innebærer at barnet starter på skolen det året barnet fyller 7 år. Vanlige områder å vurdere er barnets modenhetsnivå, barnets språklige og kognitive nivå, om barnet tilpasser seg sosialt på en god måte, eller andre særlige forhold som har innvirkning på barnets utvikling.

Framskutt skolestart

Hvis foresatte ønsker det, eller samtykker, kan kommunen la et barn begynne på skolen året det fyller 5 år. Betingelsen er at det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT, og at barnet er født før 1. april.

Vanlig framgangsmåte

 • Dersom foreldrene, etter å ha rådført seg med barnehagen, ønsker utsatt skolestart, sendes en søknad med begrunnelse til oppvekstsjefen.
  Søknadsfrist innen 10. desember året før skolestart.
 • Barnehagen kan også ta kontakt med oppvekstsjefen, etter samtykke fra foreldre/foresatte.
 • Oppvekstsjefen ber PPT om å utarbeide en sakkyndig vurdering av barnet.
  PPT leverer vurderinga innen 10. februar det året barnet fyller 6.
 • Oppvekstsjefen gjør enkeltvedtak etter anbefaling fra PPT.
 • Dersom barnet får utsatt skolestarten, må det søkes om barnehageplass innen 15. mars.
   

Hva koster dette?

Det er ingen gebyr lagt til tjenesten, men foreldre/foresatte må eventuelt betale for barnehageplassen.

Rett til å klage

Foreldre/foresatte kan klage innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen sendes til oppvekstsjefen. Videre klageinstans er Statsforvalteren.

Vil du vite mer?

Opplæringslova §2-1, 3. ledd.

Rettigheter og plikter

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss