Nyttig å vite

Når nye barn og førstegangsforeldre begynner i barnehagen kan det være mye nytt å forholde seg til. Her har vi prøvd å skaffe en oversikt over hvilke forventninger barnehagen har til nye foreldre. Er dere i tvil, eller det mangler noe informasjon, så spør personalet!