Sykdom

Klikk for stort bilde

Det er allmenntilstanden til barnet som bestemmer om barnet kan være i barnehagen. Syke barn kan ikke være i barnehagen både på grunn av smitte og på grunn av at syke barn behøver ro.

Gi beskjed til barnehagen dersom barnet er sykt helst innen kl.08.00 samme dagen.

Det er utarbeidet en brosjyre "Kan mitt barn i barnehagen i dag?", og det finner du her. (PDF, 556 kB)

Sist endret 25.08.2017

Dersom barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen, så ringer personalet foresatte som må komme og hente. Er barnehagen usikre, så ringer vi gjerne for å drøfte med foresatte hva som er til beste for barnet.