Translate

Viktig melding

Beredskap

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagen, og være et redskap dersom uønskede hendelser skjer. Beredskapsplanen består av 26 tiltakskort over hendelser, samt vedlegg med ulike skjema og prosedyrer. 

Tilbakemelding