KULTURSKOLEN STARTER INDIVIDUELL UNDERVISNING MANDAG 4. MAI

Klikk for stort bildeI anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet står det at «kulturskolen kan gjennomføre sine aktiviteter så lenge det er maksimalt fem personer i en gruppe, og de holder minst 2 meters avstand.»

Vi har gått gjennom aktivitetene kulturskolen kan tilby, og har tatt en konkret vurdering for hvert enkelt tilbud (type aktivitet, lokaler, antall barn og voksne, osv).

Kulturskolen har fått grønt lys fra beredskapsledelsen i kommunen om å starte igjen individuell undervisning f.o.m mandag 4. mai, med forutsetning om at veilederen som kommer 1. mai blir godkjent.

Gruppetilbud i kulturskolen (dans, visuell kunst og teater) fortsetter med fjernundervisning inntil videre!

 

Det er trygt for barn å gå i kulturskolen

Kulturskolen forholder også seg til myndighetenes råd, og «Veileder om smittevern under covid-19 utbruddet» fra Utdanningsdirektoratet følges opp.

I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.
Denne uka brukes for å klargjøre undervisningsrommene i kulturskolen for fysisk undervisning.
I samarbeid med renhold utarbeider vi smitteveileder for kulturskolen og lager gode rutiner for en trygg oppstart både for våre elever og ansatte.

Smitteveilederen sendes til kulturskolens foresatte på mail.

Det er viktig at vi alle gjør en innsats og følger nøye rådene i smitteveilederen.
I perioden fremover vil vi være spesielt opptatt av å:

- Vaske hender og følge opp våre elver slik at de lærer gode rutiner for håndvask

- Ha godt renhold i kulturskolens undervisningslokaler

- Vaske instrumenter, notestativer og annet undervisningsutstyr

Foreldre skal helst ikke bli med inn i kulturskolens lokaler

For å hindre at det blir mange inne i kulturskolens lokaler på en gang, vil vi låse inngangen til kulturdelen (Holla 10-årige ) /Gamlebanken i Lunde. Læreren vil hente eleven før timen og følge han/henne på elevtoalettet for håndvask. Foreldre må være flinke til å holde avstand når de henter og bringer. Det er også viktig at man ikke bruker mer tid enn nødvendig i hente- og bringesituasjonen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på!

kulturskolen@nome.kommune eller tlf 94 25 04 29