"Heime" - for flere gode dager hjemme

HEIMEprosjektet - Klikk for stort bildeHEIME er et forskningsprosjekt som skal styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet.

Se informasjonsvideo her.

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd, og er et samarbeidsprosjekt mellom

  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
  • Universitetet i Stavanger (UiS) 
  • Nome kommune
  • Porsgrunn kommune
  • Horten kommune
  • Stavanger kommune

Hvordan?

Økt helsekompetanse

Forskningsprosjektet skal utvikle kunnskap om hva eldre og pårørende opplever som viktig for å få flere gode dager hjemme, særlig hvilke faktorer som påvirker helsetilstanden, helsefremmede tiltak og samhandlingen mellom aktørene.

Prosjektet skal bidra til økt helsekompetanse blant pasienter, pårørende og helsepersonell. Forbedret helsekompetanse er viktig for å fremme helse og livskvalitet, styrke egenomsorg og forebygge sykdom

Helsefremmende hjem

Skrøpelighet og sansetap er faktorer som påvirker eldres livskvalitet og mulighet til å bli boende i eget hjem, og vil derfor ha et særskilt fokus. 

Prosjektet skal undersøke hvordan hjemmet kan oppleves helsefremmende, hva som karakteriserer eldre med tjenester i hjemmet når de søker sykehjemsplass samt faktorer som kan forutsi flytting til sykehjem.

Registerdata, kvalitative intervjuer og observasjon blir benyttet.

Prosjektet har tre arbeidspakker

  • Arbeidspakke 1: Helsefremmende faktorer for flere gode dager hjemme
  • Arbeidspakke 2: Bærekraftig pårørendeomsorg til eldre hjemmeboende
  • Arbeidspakke 3: Simulering og trening

Beskrivelse av de forskjellige arbeidspakkene og mer informasjon finnes på USN sine nettsider