Telefonliste Nome kommune

Telefonliste
                                                                             Besøksadresse          Postnr Poststed Telefon Mobil            
Ordfører Bjørg Tveito  Lundefaret Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946300 913 51 748
Rådmann Bjørn G. Andersen Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946301 995 63 301

Samfunnsutviklingssjef og
Assisterende rådmann Eva Rismo

Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946320 917 19 054
Samfunnsutviklingssjef           
Helse- og omsorgssjef Ellen Moen Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946290 952 81 404
Oppvekstsjef Tone Amundsen Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946310 948 40 475

Sentraladministrasjonen:

         
Økonomiavdelingen Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946200  
Personal-og organisasjonsavdelingen Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946200  
Servicekontoret Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946200  
   

Helse- og omsorgsetaten

         
LEGEVAKT, Skien       116117  
Nome legesenter Stårrvegen 14 3830 Ulefoss 35008600                    
Nome helsestasjon                  Stårrvegen 14 3830 Ulefoss 35008620  
Fastlegetelefonen       81059500  
NAV Nome Ringsevja 28 3830 Ulefoss 55553333  
Hjemmetjenesten Lunde Brugata 5 3825 Lunde 35008673  
Lundetunet servicesenter Brugata 5 3825 Lunde 35008670  
Hjemmetjenesten Ulefoss Ringsevja 39 3830 Ulefoss 35946130  
Ringsevja Bo- og servicesenter Ringsevja 39 3830 Ulefoss 35946111  
Nome sjukeheim Tyrivegen 3 3825 Lunde 35008500  
Bjervatun alderspensjonat Tyrivegen 51D 3825 Lunde 35008585  
Fysioterpi- og ergoterapitjenesten Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946270  
Midt-Telemark barneverntjeneste Postboks 43 3834 Gvarv 35957150  
Barnevernvakta i Grenland         900 53 304
Dorholtbygget, Tyrivegen bofellesskap Tyrivegen 6 3825 Lunde 35008590  
Eidsbygda bofellesskap Hestekåsbakken 1B 3825 Lunde 35945722  
Olastua bofellesskap Dagsrudgata 3825 Lunde 35946170  
Vesleheimen bofellesskap Dagsrudgata 3825 Lunde 35946175  
Bergvoll bofellesskap Åslandsvegen 1 3830 Ulefoss 35008665  
KanJa/ IDEA Kompetanse       35100260  
           

Etaten for Samfunnsutvikling

      35946200  
Brannmelding       110  
Midt-Telemark Brann- og redningstjeneste Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946200  
Brannsjef Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946361 957 61 330
Feier Nome       41304975 954 81 375
Feier Bø         481 12 381
Feier Sauherad         906 45 857
Vakttelefon veg-vann-avløp         909 14 625
Turistinformasjon Kanalutstillingen         907 09 442
Ungdomsklubb Lunde, Gamlebanken       35947878  
Ulefoss samfunnshus       35946325 913 07 637
Nome bibliotek, Ulefoss Ringsevja 2 3830 Ulefoss 35948920  
Nome bibliotek, Lunde Brugata 6 3825 Lunde 35944910  
           

Oppvekstetaten

      35946200  
Midt-Telemark PPT Torkild Gunheimsv 3810 Gvarv 35947180  
Nome og Bø voksenopplæring Olav Strannasv. 25 3825 Lunde 35008880  
Holla 10-årige skole Kirkebakken 18 3830 Ulefoss 35008700  
Lunde 10-årige skole Brugata 42 3825 Lunde 35008800  
Helgen barnehage Skiensvegen 385 3830 Ulefoss 35948830  
Svenseid barnehage Norheimvegen 21 3825 Lunde 35949320  
Fagerli barnehage Herregårdsvegen 87 3830 Ulefoss 35008770  
Herregårdshavna barnehage Herregårdsvegen 27 3830 Ulefoss 35946160  
Sluseparken barnehage Slusevegen 19 3825 Lunde 35946140  
Skoemyra barnehage Strengenvegen 60 3825 Lunde 35946150  
   

Kirken

         
Soknepresten i Holla Ringsevja 30 3830 Ulefoss 35946261 469 05 048
Kirkevergen       35946262 957 27 214
Sekretær       35946260 911 34 307
Soknepresten i Lunde       35008685 489 97 100
Sekretær Lunde (tirsdager)       35008686 911 34 307
Kirkeverge Lunde (tirsdager)       35008687 957 27 214