Translate

Viktig melding

Interkommunalt samarbeid

Interkommunale samarbeid 

De interkommunale samarbeidene er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 17-1

Interkommunalt politisk råd

Interkommunalt politisk råd er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 18-1

Nome og Midt-Telemark interkommunale politiske råd - Midt-Telemark kommune er vertskommune

Strategi for Nome og Midt-Telemark IPR - Klikk for stort bilde For stor versjon klikk her: Strategi for Nome og Midt-Telemark IPR 2022-2035 (PDF, 638 kB) 

Strategi for Nome og Midt-Telemark IPR 2022-2035

Nome og Midt-Telemark IPR skal jobbe for å fremme positiv samfunnsutvikling i regionen.

Nasjonalt nivå

 • Hvem skal vi jobbe opp mot?
  • Telemarksbenken, regjeringen
 • Hva skal vi fokusere på?
  • Samferdsel
  • Mineralutvinning
  • Utvikling av distriktskommuner
  • Forskning og høyere utdanning

Regionalt nivå

 • Hvem skal vi jobbe opp mot?
  • Statsforvalter, fylkeskommune, politiet, USN, sykehuset i Telemark
 • Hva skal vi fokusere på?
  • Samferdsel
  • Næringsutvikling, befolkningsutvikling, barn og unge
  • Videregående opplæring

Kommunenivå  

 • Hvem skal vi jobbe opp mot?
  • Andre kommuner, andre regionråd
 • Hva skal vi fokusere på?
  • Tjenesteutvikling og tjenestesamarbeid
  • Eierskap
  • Næringsutvikling, befolkningsutvikling, barn og unge
  • Videregående opplæring

Premisser for samarbeid

 1. Kommunene har god kjennskap til hverandre og er likeverdige partnere.
 2. Vi forplikter oss til å stå sammen i saker som frontes fra regionen.
 3. Utnytte den lokalpolitiske bredden i kontakt med regionale og nasjonale politiske organ.
 4. Det som er bra for en kommune er bra for begge.
 5. Samarbeidstiltakene skal ha et differensiert lokaliseringsmønster.

Vi vil

 • Bli et regionalt tyngdepunkt.
 • Synliggjøre regionens interesser.
 • Vurdere og etterstrebe interkommunale løsninger.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er rammeverket for utviklingen i regionen og gir retningsvalg. Følgende bærekraftsmål vektlegges:

 • God helse og livskvalitet
 • God utdanning
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Samarbeid for å nå målene

Tilbakemelding