Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven.


Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. 

Hva koster det?

Etablererprøven koster kr. 400.- pr. prøve

Hvor tar du prøven?

På servicekontoret i Nome rådhus. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Gjennomføring av prøven

Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 

Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.
 

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få 30 min ekstra tid (krever legeattest).
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd. 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består.

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon eller på epost til postmottak@nome.kommune.no
Betal med KONTANTER i skranken på servicekontoret. 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det ettersendes pr. post.

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss