Translate

Viktig melding

Helsetjenesten for flyktninger

Flyktninghelsetjenesten skal bidra til at asylsøkere og flyktninger kom kommer til Nome Kommune får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

 
 

Hvordan få tjensten ?

Beboerene får hjelp av flyktninghelsetjenesten til å søke om fastlege etter ankomst til Nome statlige mottak. Når beboerene har fått tildelt fastlege, vil hovedansvaret for oppfølging og behandling av asylsøkerens/flyktningens individuelle helsetilstand ligge hos fastlegen. Også ved akutt sykdom, skal fastlegen kontaktes.
 

Barn får aldersbestemt oppfølging av helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

Kontaktperson for denne tjenesten er sykepleier Liv Marit Sannerholt Berget. Hun kan treffes ved Nome helsestasjon tir, onsd, torsdag og annenhver fredag . 

 
 
 
 
 

Adresse

Besøksadresse:
Stårrvegen 14, Ulefoss

Postadresse:
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt

Tilbakemelding