Translate

Viktig melding

Aktuelt om skolen

  Bilde av Holla 10-årige skole - Klikk for stort bilde

Informasjon om Elevundersøkelsen

BlimE-dansen 2022

Om skolen

Skolen vår heter Holla 10-årige skole. I utgangspunktet var det to skoler i Ulefoss sentrum. En barneskole og en ungdomsskole. I 2015 ble disse slått sammen til en administrativ enhet. Vi eksisterer i to separate bygg, men er altså blitt en 1-10 skole.

Holla 10-årige skole ligger fint plassert i bakkene ovenfor Ulefoss sentrum. Vi har et stort og variert uteområde med skog og asfalterte områder, samt to fotballbaner. Vi har også en stor gapahuk som er mye brukt, særlig til sosiale tilstelninger for klassene på kveldstid (i regi av foreldrene). Holla 10-årige skole har et FAU som jobber aktivt blant annet med aktiviteter retta mot de ulike trinna.

Satningsområder

  • Fagfornyelsen fra høsten 2020
  • Digital kompetanse: Dette er områder vi jobber aktivt med og som vil prege skolehverdagen til både elever og lærere. Vi arbeider systematisk med bruk av Teams  og Office 365 som læringsplattform også i forbindelse med vurderingsarbeidet 
  • Læringsmiljøet vil fortsatt være i fokus inneværende år

Lærere

Vi har en stabil lærerstab og et godt arbeidsmiljø. I følge elevundersøkelser trives elevene godt på skolen og læringsmiljøet er bra.  Holla 10-årige skole har fokus både på trivsel og læring og mener at dette er to sider av samme sak. De tre åra på ungdomsskolen er betydningsfulle og vi vil gi elevene våre varige kunnskaper, holdninger og verdier. Og ikke minst; interesser.

Elever

Skolen har pr august 2022  ca. 380  elever.

Skolen er nærskolen for ungdom på Nome statlige mottak og har til enhver tid 10-20 elever derfra. Disse får norskopplæring på egen gruppe deler av skoledagen, og resten av dagen tilbringer de sammen med klassen sin i ordinær undervisning.

Adresse

Besøksadresse:

Kirkebakken 28
3830 Ulefoss

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding