Foreldreråd

"Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget" Rammeplanen s.29

"Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen". Rammeplanen s.30

Publisert av Mette Sollid. Sist endret 30.08.2017

Alle foreldrene i barnehagen er med i barnehagens foreldreråd.
Foreldregruppa har selv ansvar for å "drive" foreldrerådet, men kan bli spurt om å uttale seg eller diskutere ulike saker knyttet til egen barnehage.