Humla, spesialavdelingen

Publisert av Line S. Pershaug. Sist endret 25.08.2017

Humla er en spesialavdeling for barn med store, sammensatte behov.

Avdelingen har egne lokaler i underetasjen i det grønne bygget.

Barn som er på denne avdelingen kan utfra sine behov, ikke integreres i en vanlig barnegruppe, men avdelingen knyttes opp til en av de andre avdelingene i barnehagen. Barn på spesialavdelingen er på besøk til den avdelingen, og barn går også på besøk til spesialavdelingen.

Opplegg og aktiviteter på spesialavdelingen tilpasse det enkelte barn.