Translate

Viktig melding

Humla, spesialavdelingen

Humla er en spesialavdeling for barn med store, sammensatte behov.

Avdelingen har egne lokaler i underetasjen i det grønne bygget.

Barn som går på denne avdelingen kan av ulike årsaker ikke integreres i en vanlig barnegruppe. Barna blir allikevel inkludert i fellesskapet ved at det samarbeides tett med en av barnehagens andre avdelinger. Hvilken avdeling dette er planlegges ut ifra barnas eller barnets behov og forutsetninger ved oppstart. Det pedagogiske arbeidet planlegges på tvers av avdelingene og barna får besøke hverandre i ulike og varierte settinger.

Spesialavdelingen gir barnehagen rom og muligheter for å utføre et pedagogisk arbeid med høy kvalitet rettet mot, og tilpasset det enkelte barn.

Tilbakemelding