Translate

Viktig melding

Tilskudd til inkludering av barn og unge for 2024

Bufdir har åpnet søknadsportalen for tilskudd til inkludering av barn og unge for 2024. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Søknadsfrist: 3. november 2023 

Jente og gutt som klatrer  - Klikk for stort bildeJente og gutt som klatrer. Bufdir

 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.

Mer informasjon finner dere på tilskuddsordningenes nettside: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024 

Vi oppfordrer alle aktuelle søkere til å søke. 

 

Tilbakemelding