Interessert i sol-energi?

I disse tider er det mange som vurderer å legge solceller på taket. Solcellepanel kan være en lur investering. Du sparer strømutgifter og i tillegg er det miljøvennlig.

Her har Nome kommune samlet litt informasjon om hva du må tenke på, enten du driver en bedrift eller ønsker solceller på boligen din.

Skal du legge solceller på taket ditt er dette vanligvis ikke søknadspliktig. Det betyr at hvis du bor i en helt vanlig enebolig kan du normalt installere solceller uten å søke kommunen om lov.

Men:

  • Hvis du bor i kulturlandskapsområde, området regulert til spesialområde bevaring, eller huset ditt ligger i området som i kommuneplanens areal ligger innenfor hensynssone kulturmiljø må kommunen vurdere om solcellene forringer kulturlandskapet. Normalt vil det ikke være søknadspliktig, men det kan være at huset ditt eller utformingen av solcellen krever litt ekstra vurdering. Ta kontakt med kommunen så hjelper vi deg videre.
  • Hvis du bor i et kulturmiljøområde eller i et fredet hus eldre enn 1850, må du søke om tillatelse. Det kan være at solcellene endrer fasaden i så stor grad at det reduserer verdien av kulturminnet.

Hvis du skal bygge et frittstående solcelle- eller solfangeranlegg, må du søke om tillatelse. Søknaden sendes kommunen.

Dette er lovverket som gjelder:

  • Plan og bygningsloven, §20-1 bokstav f.
  • Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e) nr. 4
  • Kulturminnelovens § 25

Solforhold, vinkel og yteevne på panelene avgjør hvor mye strøm du kan produsere på taket ditt. Du kan sjekke om taket ditt egner seg for sol ved å gå inn på leverandørenes nettsider. Der finner du ofte kalkulatorer som er knyttet til kart, og ved å klikke på huset ditt beregner disse hvor godt taket er egnet.

For private:

ENOVA gir støtte til solceller på private boliger. Du må ta vare på kvitteringen fra leverandøren, og søke om tilskudd i etterkant. Normalt vil det ta 1-2 uker fra du søker til du får pengene på konto, og du får dekket inntil 47.500,- kr av investeringen. Les mer på ENOVA sine sider: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solcelleanlegg/

For bedrifter:

Du kan få støtte til å legge solceller på taket til bedriften din! Les mer om ENØK ordningen fra Midt-Telemarkfondet: https://www.mtnu.no/aktuelt/tilskudd-til-enok-tiltak-for-bedrifter/