Festeavgift 2020

Mandag 30. mars 2020 sendes det ut festeavgifter på gravsteder ved kirkegårdene i Nome kommune, med betalingsfrist 20.04.2020.

Hva koster det?

Kommunestyret har bestemt at satsen for festeavgiften er kr. 200,- pr. år. pr. grav. Festeavgiften betales for 15 år.
(Det vil si kr. 3000,- pr. grav for 15 år).

Dersom du synes det er vanskelig å betale til fristen, ta kontakt med oss, så finner vi en løsning sammen.

Festeavgift betales for graver hvor frigravperioden har opphørt.
Det må også betales festeavgift for reserverte graver.

Et gravsted kan bestå av flere graver. Det er vanlig å ha 2 graver under en gravstøtte, i enkelte tilfeller er det flere graver.

Ønsker du å slette gravsted, må vi ha dette skriftlig.

Kontaktinformasjon

I forbindelse med koronaviruset kan vi dessverre ikke ta imot besøk på rådhuset og Lundetunet.
Ta kontakt med kirkevergen, Mona Halsvik, på tlf. 35 94 62 62 / mona@nome.kirken.no hvis du har spørsmål.


Mer informasjon

For mer informasjon, se vår brosjyre: Gravferd i Nome kommune 2020 eller våre nettsider www.lundekirken.no / www.hollaoghelgen.no