Psykiske reaksjoner etter alvorlige hendelser

INFORMASJON OG RÅD OM PSYKISKE REAKSJONER, UNDER OG ETTER ULYKKER/ALVORLIGE HENDELSER

 

Normalreaksjonene

Erfaringer har vist at det er viktig at mennesker som har blitt utsatt for akutt krise kjenner til de mest vanlige reaksjonene.
Derfor får du nå denne informasjon om normalreaksjonene og noen enkle råd. Kunnskap om normalreaksjonene kan gjøre det lettere å akseptere og godta at reaksjonene er rimelige i forhold til den sterke påkjenningen en utsettes for.
Det er viktig at også den nære familie og arbeidskollegaer kjenner til dette. Enkelte vil trenge behandling, og vent ikke med å søke hjelp hvis reaksjonene blir for langvarige eller voldsomme.
 

Den første reaksjonen er ofte preget av uvirkelighet.

Mange har en sterk følelse av indre tomhet. Det er vanskelig å fatte fullt ut hva som er hendt. Gradvis slipper en hendelsesforløpet inn over seg, og det er ofte da de sterke reaksjonene kommer.
 

Disse er blant annet angstplager.

Plagene kan bli svært sterke når en gjenopplever intenst det som hendte. Det kan være vanskelig eller umulig å få tankene bort fra hendelsen og en kan ha følelsen av at nå skjer det igjen!. Angsten kan gjøre at en blir svært rastløs - og den kan også gi kroppslige utslag.
Slike kroppslige plager kan være skjelvinger, svetting, svimmelhet eller spenninger i kroppen.

 

Skvettenhet

Ofte kan en bli svært var og skvetten for uventede lyder eller for plutselige, brå bevegelser.
 

Fortvilelse og grubling

Enkelte bebreider seg selv i urimelig grad og får skyldfølelse for å ha overlevd mens kamerater er omkommet. En gir seg selv ikke lov til å føle glede og lettelse ved selv å være i live.
 
Det kan være vanskelig å konsentrere seg om oppgaver, og mange opplever manglende evne til å føle lyst og glede.

 

Søvnproblemer

Innsovningen kan være vanskelig, og en kan våkne ofte og tidlig. Drømmer kan også medvirke til en urolig søvn, og en våkner ofte og tidlig uten å føle seg utvilt. Hvis søvnen er dårlig gjennom lengere tid, kan en bli sliten og irritabel. Sovemedisin gjennom en kort periode kan være gunstig. Om dagen bør en være forsiktig med bruk av beroligende medikamenter.

 

Isolasjon

I forskjellig grad føler en behov for å være alene. En ønsker å beskytte seg mot alt som kan rippe opp i og forsterke de vonde følelsene. En forsøker å glemme og en trekker seg unna kontakt med andre. Dette er forståelig, men det er allikevel viktig ikke å isolere seg fullstendig fra omverden.
 
Frykt for spesielle steder er ikke en uvanlig reaksjon.Det kan oppleves vanskelig å se igjen ulykkesstedet eller andre steder som minner en om det som har hendt. Redsel for mørke, for å være alene eller tett sammen med andre er heller ikke uvanlig.

 

 

NOEN FÅ ENKLE RÅD:

Snakk med andre selv om det kan synes vanskelig. Det er viktig å dele tanker og følelser omkring det som har skjedd.
Det kan være nødvendig å repetere hendelsesforløpet, eller deler av det, sammen med andre. På denne måten kan en bedre komme igjennom en vanskelig tid.
Å møte omkommes familier kan oppleves vanskelig og smertefullt. Om du likevel ser deg i stand til det, kan dette ofte være til gjensidig hjelp.
 

Aktiviteter

Fysisk aktivitet og igjenopptaking av tidligere virksomhet er viktig for å avreagere. Driv ellers den aktiviteten du av erfaring vet hjelper deg best.

 

Arbeid

For de aller fleste er det en fordel så tidlig som mulig å komme tilbake til arbeidet og den vante rytme.
 

Fellesskap

Det kan være nyttig å være sammen med noen som har opplevd det samme eller tilsvarende som deg.
 

Bruk av alkohol

Selv om bruk av alkohol kan lindre noen av plagene i øyeblikket, kan denne bruken forsterke problemene på sikt. Derfor advares bestemt mot dette.
 

Behandling

Gjennom lege kan du få hjelp til å lindre mange av de plagene som her er nevnt. Nøl heller ikke med å kontakte annet helsepersonell eller andre personer som du tror kan hjelpe deg. I Nome kommune er det også etablert et kriseteam som du eller dine pårørende kan kontakte ved behov.
 

Kontaktperson

Grete Johnsen

Kontaktperson kriseteam
Mobil:
90045844