Om Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste

Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste ble samorganisert høsten 2019 og har sine lokaler på Nome videregående skole. Kommunen bosetter overføringsflyktninger og familier og enslige fra mottak i Norge. I tillegg kan det komme personer som gjenforenes med bosatte flyktninger i kommunen.

Kontaktperson

Svein Aas Pedersen

Leder
Tlf:
35008882
Mobil:
91893590