Om skolen

Nome voksenopplæring er lokalisert til Nome videregående skole, avdeling Lunde. Her er det ca. 180 elever som får sin norskopplæring fra nybegynnernivå, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Mer om våre tilbud finner du under "tilbud/kurs".

Er du interessert i norskopplæring? Ta kontakt med oss!