Bolyst Kom til Nome! 2011 - 2014

Klikk for stort bilde Bolyst Kom til Nome! var et tre-årig tilflyttings og bolystprosjekt, gjennomført i perioden 01.06.2011 —01.08.2014.
Prosjektet var et resultat, og en videreutvikling, av målrettet satsing på tilflytting, et arbeid som kommunen startet i 2010. Prosjektet hadde fire delprosjekter:
1. Min Bolig: Boligstrategisk arbeid.
2. Mitt Arbeid: Utbygging av restaurant, økt verdiskaping i kulturarv langs Telemarkskanalen.
3. Mitt Nome: Kultur, frivillighet, integrering, identitet og oppvekst.
4. Tilflytting: Markedsføring og målrettet, personlig oppfølging og veiledning til tilflyttere.
Til sammen skulle de tre Bolyst—delene, sammen med tilflyttingsarbeid utgjøre en helhet for økt attraktivitet og bolyst.