Bolyst Kom til Nome! 2011 - 2014

Klikk for stort bilde Bolyst Kom til Nome! var et tre-årig tilflyttings og bolystprosjekt, gjennomført i perioden 01.06.2011 —01.08.2014.
Prosjektet var et resultat, og en videreutvikling, av målrettet satsing på tilflytting, et arbeid som kommunen startet i 2010. Prosjektet hadde fire delprosjekter:
1. Min Bolig: Boligstrategisk arbeid.
2. Mitt Arbeid: Utbygging av restaurant, økt verdiskaping i kulturarv langs Telemarkskanalen.
3. Mitt Nome: Kultur, frivillighet, integrering, identitet og oppvekst.
4. Tilflytting: Markedsføring og målrettet, personlig oppfølging og veiledning til tilflyttere.
Til sammen skulle de tre Bolyst—delene, sammen med tilflyttingsarbeid utgjøre en helhet for økt attraktivitet og bolyst.

Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 15.02.2019