Pågående eller ferdige prosjekt vedrørende tilflytting i Nome kommune

Klikk for stort bilde  En oversikt over hvilke tilfyttingsprosjekter som pågår eller er ferdige