Bo

I Nome kan du:familie_paa_fen_005.jpg - Klikk for stort bilde

 
  • Realisere drømmen om det gode liv på landet! 
  • Bosette deg landlig men samtidig midt i smørøyet!
  • Bo i naturskjønne omgivelser og ved flotte turterreng året rundt!
  • Kjøpe bolig til en akseptabel pris i et boligmarked med vekst!
  • Bygge drømmehuset ditt på en solrik tomt med fantastisk utsikt til vakre Norsjø og i umiddelbar nærhet til sandstrand og bryggeanlegg!
  • Få mer tid til å gjøre det du har lyst til! bo trygt og godt med familien!
  • Bo i gangavstand til et rikt kulturliv!
  • Realisere boligdrømmen din og deg selv!
Publisert av Heidi Elise Kvale. Sist endret 02.11.2018

 

Flytt til Nome!
OBS! Endring i regler for tilskudd til bolig

 
Nome kommunestyre gjorde vedtak den 24.05.2018 om endring av regler for tildeling av tilskudd til kjøp av bolig i Nome.
Ordningen med tilskudd til kjøp av brukt bolig opphører fra 31.12.2018
Ordningen med tilskudd til bygging/kjøp av nybygd bolig er gjelder frem til 31.12.2019. 
 
Vilkår for tildeling er uendret, slik at man kan søke tilskudd når boligen er ferdigstilt, hjemmelen er overført, og søker har meldt flytting til adressen. Tilskuddet vil da bli utbetalt når søker har bodd i minst ett år i boligen. 
 
Regler for tildeling er noe endret. Det må søkes innen 12 måneder etter overtakelse og innflytting. Etter dette vil søknaden ikke bli vurdert.
 
 
Vedtak gjeldende fra og med 1.1.2019 til og med 31.12.2019: 
 
KS- 015/18 Vedtak:
1. Gjeldende ordning for tilskudd til kjøp av brukt bolig avsluttes 31.12.2018 i samsvar
med gjeldende vedtak. Søknader etter denne ordningen må være innsendt innen
31.12.2019
2. Gjeldende ordning for tilskudd til kjøp av nybygd bolig videreføres.
3. Søknad om tilskudd til kjøp av nybygd bolig må sendes kommunen innen 12
måneder etter overtakelse og innflytting. Kjøp og botid dokumenteres ved
hjemmelsovergang og/eller brukstillatelse eller ferdigattest for boligen, samt dato
for flytting i folkeregisteret. Søknader innkommet etter dette vil ikke bli vurdert.
4. Ordningen for tilskudd til kjøp av nybygd bolig gjelder fram til 31.12.19. Siste utbetaling
kan da komme 31.12.2020. Kommunestyret vil før dette få en oversikt over hvor mange nye
boliger som er oppført i 2019, og deretter ta stilling til en ev forlengelse av ordningen.
 
 
Ordning for kjøp av nybygd bolig
 
Det gis tilskudd på kr 100 000 til kjøp av nybygd boenhet (leilighet, enebolig, rekkehus o.l.) etter følgende kriterier:
 
a. Boenheten må være overtatt etter 1. juli 2016.
 
b. Tilskuddet utbetales når eier selv har bodd i boenheten i minimum ett år.
 
c. Kjøp og botid dokumenteres med dato for hjemmelsovergang av boenheten og dato for
registrering av flytting i folkeregisteret.
 
d. Søknad om tilskudd til kjøp av nybygd bolig må sendes kommunen innen 12 mnd etter overtakelse og innflytting.
 
 
 
 
Kontakt oss for mer informasjon.
 
Telefon 35 94 62 00 / epost: postmottak@nome.kommune.no
 
 
Ledige tomter på Finn.no
Hus til salgs på Finn.no