Bosetting

NAV Nome koordinerer boseting og integrering av flykninger.
 
Nav kontoret er ansvarlig for å bosette det antallet flyktninger som kommunestyret til enhver tid bestemmer at kommunen skal ta imot. Nome kommune tilbyr fullt møblerte boliger.
 
Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningefamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging og veiledning i den første tiden i kommunen.
 
Hvem kan få tjenesten?
 
Alle flyktninger som bosettes i Nome kommune etter avtale med IMDi,  får støtte og veiledning i bosettingsprosessen.