Forhåndsstemming

Klikk for stort bilde

Det er flere måter å få avgitt stemme på hvis en ønsker det eller ikke kan møte på valgdagen.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming starter 12. august. Du kan forhåndsstemme på servicekontoret på rådhuset. 

I år vurderer vi også å tilby forhåndsstemming på de to videregående skolene.

Stemming på institusjon

Det er lovpålagt å avholde forhåndsstemming på helse- og omsorgsintitusjoner. Det bruker å være forhåndsstemming på Lundetunet, på Nome sykehjem og på Bjervatun alderspensjonat.

Ambulerende stemming/stemme hjemme

Det kan være ulike årsaker til at det ikke er mulig for enkelte å komme seg til et sted for å avgi sin stemme. Ved slike tilfeller kan to valgmedarbeidere komme hjem til den som trenger det. Valgstyret setter en frist for å melde behv for dette, fristen blir publisert etter vedtak i Valgstyret.

Tidligstemming

Dersom det er spesielt vanskelig for noen å forhåndsstemme, eller stemme på valgting, er det mulig å levere tidligstemme fra 1. juli. For å tidligstemme må du ta kontakt med servicekontoret og avtale tidspunkt. Ved tidligstemming foreligger ikke de ordinære stemmeseddlene så det brukes en generell stemmeseddel hvor en kun kan krysse for parti. Valgkort er heller ikke sendt ut til tidligstemming, og må fylles ut manuelt.

Det er Valgstyret som bestemmer de tidspunkt for de forskjellige typer stemmegivning. Dager og åpningstider blir publisert så fort det er bestemt.