Levering av listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen innen 31. mars klokken 12.

De godkjente listeforslagene er grunnlaget for stemmesedlene som skal trykkes og brukes ute i valglokalene.

Elektronisk listeforslag

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget.

For spørsmål om bruk av listeforslagsportalen kan du kontakte Valgdirektoratet på post@valg.no.

Les mer om listeforslag i artiklene:

Listeforslagene skal behandles innen 1. juni. Valgstyrene sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når de har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiseres de på valg.no.

Listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.