Nome nært og godt - Dette mener jeg!

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker

Digitalt folkemøte om kommuneplanen

I august har kommunen holdt digitalt folkemøte om kommuneplanen. Dette varte en uke, men du kan fortsatt se innholdet på kommunens facebook-side.

Takk til alle som har bidratt!

Link til arrangementet

Ny arealplan

Nome kommune har jobbet med ny arealplan siden 2017. I 2020 ble planen behandlet av politikerne, og det var en åpen høring med 15 ukers høringsfrist, sommer/høst 2020.

Kommunestyret har behandlet planen på nytt i desember 2020, og gjort noen endringer. Disse endringene kan bli endelig vedtatt i kommunestyret 2. mars 2021.

Nå er arealplanen sendt på begrenset høring til grunneiere som blir berørt av hensynssone kulturmiljø.
Fristen er 12. februar 2021.

I dette dokumentet kan du lese mer om de enkelte hensynssonene for kulturmiljø, og hva det betyr (PDF, 4 MB).

Du finner kommuneplanbestemmelsene med lenke til arealplankartet her. (PDF, 3 MB)

Det er bestemmelsene + kartet som utgjør planen. Den er juridisk bindende når den blir vedtatt. Planen skal revideres hvert 4. år.