Nome nært og godt - Dette mener jeg!

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker.

Klikk for stort bilde   

Nå skal Nome kommune utarbeide en plan for oppvekst i Nome. Den heter «Kommunedelplan for oppvekst for perioden 2021-2025». Dette blir en helhetlig plan for hvordan kommunen skal ivareta barna fra fødsel til voksen. I vinter kan alle være med og gi innspill til planen.

Her kan du svare på en undersøkelse som blir viktig for arbeidet videre framover.