Nome nært og godt - Dette mener jeg!

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker.

   

Digitalt folkemøte om kommuneplanen

I august har kommunen holdt digitalt folkemøte om kommuneplanen. Dette varte en uke, men du kan fortsatt se innholdet på kommunens facebook-side.

Takk til alle som har bidratt!

Link til arrangementet

Kommunen har laget ny arealplan

Denne har vært på høring. Det vil si at alle har hatt rett og mulighet til å si hva de mener om planen. Fristen for å komme med innspill er nå gått ut, og vi jobber med alle innspillene som kom inn.

Politikerne skal behandle planen 10. november, hvis alt går som det skal.

Arealplanen består av et kart, som du finner her.

Til kartet hører det med kommuneplanbestemmelser. De forteller hva som er lov og ikke lov i det området som er tegnet inn på kartet. Forslaget til nye bestemmelser finner du her (PDF, 758 kB)

Kartet og bestemmelsene er juridisk bindende når de er vedtatt. Det betyr at det bare er det som står, som blir lov fram til det kommer en ny kommuneplan. Normalt vil det ta fire år mellom hver gang.

Det er mange grunner til at kartet og bestemmelsene ser ut som de gjør. Du kan lese bakgrunnen for forslaget i disse dokumentene:

Klikk for stort bilde