Nome nært og godt - Dette mener jeg!

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker

Velkommen til digitalt folkemøte -

om klima, samfunnssikkerhet, miljø og naturmangfold!

Møtet er fra 19.-31.mars, og foregår på Facebook. Delta på møte her 

Møtet består av flere små og store innspill som Nome kommune med samarbeidspartnere har produsert.

Disse innspillene vil ta for seg ulike tema som planen kommer til å handle om.

Du kan dele innspill og diskutere med venner.

Ansatte i kommunen vil følge med på diskusjonene, og gi faktaopplysninger når det er nødvendig, men kan av naturlige årsaker ikke være "til stede" hele døgnet. Vi oppfordrer derfor til god diskusjonsskikk og saklig argumentasjon.

Under det digitale folkemøtet vil det bli noen direkte møter på teams. Lenkene til disse finner du på Facebook-arrangementet, men du kan også delta via lenkene under.

Disse møtene er DIREKTE teamsmøte. Det gir mulighet til å stille spørsmål og få svar direkte.

Møtene varer en time, og blir tatt opp og lagt ut i etterkant.

 

Slik går du fram hvis du ikke har teams på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din:

Du får spørsmål om du vil bruke nettleser eller laste ned teams.

Hvis du ikke har ønske om å laste ned programmet, velger du nettleser. Det fungerer like fint!

Program for direkte nettmøter:

Hvor mye klimagasser slipper Nome kommunes organisasjon ut – og hvor kan vi kutte? fredag 26.03.21 kl 1200 Gikk du glipp av møtet? Se opptak her

Miljø i Nome – med fokus på forsøpling.Mandag 29.03.21 kl 1200. Gikk du glipp av møtet? Se opptak her 

Klima, samfunnssikkerhet, miljø og naturmangfold – oppsummering av digitalt folkemøte, og veien videre. Følg denne lenken onsdag 31.03.21 kl 1000.

Hvis du vil gi tilbakemelding på disse temaene, kan du svare på spørreundersøkelsen om klima, samfunnssikkerhet, miljø og naturmangfold. Den finner du her.

Hvorfor gjør vi dette?

Nome kommune ønsker at flest mulig skal være med og gi innspill så tidlig som mulig - det er da sjansen er størst for å forme planen.

Når kommunen vet hva folk tenker på er det lettere å finne gode løsninger.

Planen er altså ikke ferdig utarbeidet.

Det betyr at dette ikke er en formell høring.

Innspill og diskusjon her på facebook-arrangementet er ikke formelle høringssvar.

Ferdig plan skal på høring i sommer.

Når høringen av planen er i gang, vil det bli lagt ut informasjon her på denne siden.

Høring

Det vil også bli sendt informasjon om høring til de faste høringspartene som Nome kommune sender høringsdokumenter til.

Hvis din organisasjon normalt ikke får slike høringsdokumenter, kan du sende en e-post til postmottak@nome.kommune.no og be om å få tilsendt høringssaker.