Nome nært og godt - Dette mener jeg!

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker.

Klikk for stort bilde   

Kommunen har laget ny arealplan

Den er nå på høring. Det vil si at alle har rett og mulighet til å si hva de mener om planen. Arealplanen består av et kart, som du finner her.

Til kartet hører det med kommuneplanbestemmelser. De forteller hva som er lov og ikke lov i det området som er tegnet inn på kartet. Forslaget til nye bestemmelser finner du her (PDF, 758 kB)

Kartet og bestemmelsene er juridisk bindende når de er vedtatt. Det betyr at det bare er det som står, som blir lov fram til det kommer en ny kommuneplan. Normalt vil det ta fire år mellom hver gang.

Det er mange grunner til at kartet og bestemmelsene ser ut som de gjør. Du kan lese bakgrunnen for forslaget i disse dokumentene: