Translate

Viktig melding

Nome nært og godt - Dette mener jeg!

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker.

Hva mener du om navn på nytt torg på Ulefoss?

Samfunnsutviklingsutvalget vedtok 15.09 at navn på det nye torget på Ulefoss skal sendes på høring.

Samfunnsutviklingsutvalget foreslår at det nye torget skal hete «Elna Kabbes torg».

Hvis du har innspill i saken kan du sende dette til postmottak@nome.kommune.no.

Fristen for å gi innspill er 16.10.22.

Samfunnsutviklingsutvalget vil behandle saken på nytt før jul.

Les sakspapirene og vedtaket i samfunnsutviklingsutvalget.

Dokumentene er også tilgjengelige på servicekontoret på Ulefoss rådhus.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Kirsti Arvesen Nesheim, leder avdeling for planlegging og arealforvaltning.

Tilbakemelding