Nome nært og godt - Dette mener jeg!

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker.

29.09.21- Akkurat nå er det ikke noen aktuelle saker, men følg med her framover

Der er viktig at alle innbyggere og interesserte sier sin mening om forslag som blir lagt fram.

Medvirkning og høring er derfor lovpålagt (pbl kap.5).

Nome kommune ber derfor om innspill til saker.

Innspill sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes med riktig navn på det du sender innspill på.

Du kan også levere svaret til servicekontoret på rådhuset.