Translate

Viktig melding

Kart og eiendomsinformasjon

Her finner du kart som viser eiendomssituasjon og arealplaner i kommunen.

Min eiendom

I portalen "Min eiendom" finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom. Du finner blant annet informasjon om eiendomsgebyrer, kart, renovasjon, feiing og tilsyn.

For å få tilgang til informasjonen må du logge deg på med Bank-ID.

Her logger du inn i portalen min eiendom

Situasjonskart

Kommunekart over Nome

Kart som viser kommune- og reguleringsplaner i Nome

Her kan du se både vedtatte planer og planer under arbeid.

Planregister og kart

Tilbakemelding