Fensdagene 2022

Fagsamling – åpent for alle som vil vite mer om Fen
Innleggsholder Presentasjon Opptak
Thea Øverli, Lede AS Elektrisitetsforsyning, hvordan planlegge og etablere næring med stort energibehov? (PDF, 2 MB) Planlegging av elektrisitetsforsyning
Regiongeolog Sven Dahlgren, Vestfold og Telemark fylkeskommune Fensfeltets mineralressurser – Sett i et globalt framtidsperspektiv (PDF, 6 MB) Fensfeltets mineralressurser sett i et globalt framtidsperspektiv
Ivar S. Fossum, CEO Nordic Mining ASA Engebø-prosessen, hva kan vi lære? (PDF, 4 MB) Engebø-prosessen, hva kan vi lære?
Randi Grini, direktør Direktoratet for mineralforvaltning Konsesjon og erfaringer etter eksisterende minerallov. Vegen til ny minerallov. (PDF, 387 kB) Mineralloven og Fensfeltet
Harald Sørby, seksjonssjef Miljødirektoratet Konsekvenser og utredninger ved konsesjon, hva kreves av hvem og når? Håndtering av miljø og konsekvenser ved Miljødirektoratet
Marte Varpen Holmstrand, seniorrådgiver DSA Håndtering av radioaktivitet ved uttak, lagring, behandling og frakt. Hva må vi tenke på? (PDF, 2 MB) Håndtering av radioaktivitet
Kirsti Arvesen Nesheim, Fen-koordinator Hvordan koordinerer Nome kommune Fensprosessen? (PDF, 2 MB) Presentasjon av Nome kommunes strategi: Fensfeltet for utvikling i hele Nome
Karsten Pedersen, forretningsutvikler MTNU Midt-Telemark og Nome Utvikling (MTNU), hvem er vi og hva kan vi bidra med i Fensprosessen? (PDF, 477 kB) Hva kan MTNU bidra med for aktørene på Fensfeltet?
REN AS Presentasjon av REN AS – Historie og bakgrunn Presentasjon av REN AS – Historie og bakgrunn
REN AS Hvem er vi og hva gjør vi? Inkl litt om boreprogrammene og veien videre (PDF, 4 MB) Presentasjon av REN AS – Boreprogram og geologiske undersøkelser
REE Minerals AS Hvem er vi og hva gjør vi? Inkl litt om boreprogrammene og veien videre (PDF, 3 MB) Presentasjon av REE Minerals AS
Thorium Norway AS Hvem er vi og hva gjør vi? (PDF, 2 MB) Presentasjon av Thorium Norway AS
Statsforvalteren Vestfold- og Telemark Jordvern og landbruk, og Kulturminner (PDF, 2 MB) Landbruk og jordvern
Statsforvalteren Vestfold- og Telemark Norsjø: Sikkerhet, forurensing og drikkevann (PDF, 930 kB) Norsjø - brukerinteresser og forurensningsfare
Statens vegvesen Veger i Nome og mot Grenland, status og planer