Opprydding ved Søve gruve

Avfallet fra tidligere Søve gruver inneholder naturlig radioaktivt materiale med lav aktivitet. Noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall. Det er imidlertid ikke forbundet med helserisiko å oppholde seg i området.

Søve gruver 1964 - Klikk for stort bildeBildet er sannsynligvis fra 1964

26.01.22: Vil lyse ut anbud om opprydding etter Søve gruver på nytt


16.09.21: Isachsen Anlegg AS får oppdraget om opprydding av lavradioaktivt avfall fra Søve gruver

 

Bakgrunn

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve.

I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anser at aktivitetsnivået i området ved den nedlagte gruven er så høyt at det må gjennomføres permanent sikring av deler av restmaterialet.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ble 14. mars 2014 pålagt av Statens strålevern (nåværende DSA) å finansiere og gjennomføre opprydningen i Søve gruver.

01. januar 2020 fikk Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) i oppdrag av NFD å ta over ansvaret for oppryddingen i Søve gruver.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er grunneier.

Se historisk tidslinje over Søve gruve

Opprydding

NND skal vurdere mulige alternativer for opprydding, utarbeide fremdriftsplan og kostnadsanslag. 
Alternativer som skal vurderes:

  • Benytte et allerede godkjent deponi.
  • Etablere en lokal løsning.
  • Er det hensiktsmessig med fellesløsninger for avfall fra Søve og avfall fra dekommisjonering av de nukleære anleggene.

Målsettingen med oppryddingen er å sikre at det deponeringspliktige avfallet etter Søve gruver i uoverskuelig framtid blir deponert slik at det ikke fører til skade eller ulempe for befolkning og miljø.

Bruken av området hvor det deponeringspliktige avfallet nå befinner seg, skal etter at tiltakene er utført, ikke være begrenset på grunn av den tidligere tilstedeværelsen av avfallet fra Søve gruver.

Informasjon om arbeidet

Både NND og kommunen er opptatt av å informere innbyggerne og berørte om hva som skjer. NDD vil oppdatere jevnlig på sin nettside, og deler av samme informasjon vil finnes her på kommunens nettside. En kan melde seg på nyhetsbrev fra NDD for å motta informasjon om oppryddingsarbeidet direkte.

 

NND sin nettside

Meld på nyhetsbrev om oppryddingen på Søve