Grensejustering

Uhensiktsmessige grenser kan justeres mellom naboeiendommer. Det er kun mindre arealer som kan overføres ved grensejustering.

Publisert av Elin Kjartansdottir. Sist endret 11.07.2018

Arntsgate - utsikt over sentrum - Klikk for stort bildeArntsgate - utsikt over sentrum Morten Rask Arnesen

En eiendom kan ikke motta eller avgi mer enn 5 % netto av opprinnelig areal, og kan ikke overskride 500 m2 i en grensejustering. Justering kan heller ikke gjennomføres i strid med vedtatt reguleringsplan eller på tvers av formålsgrenser.

Grensejustering trenger ikke å søkes om eller tinglyses. Grensejustering gjennomføres ved oppmålingsforretning og resultatet føres i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret). Når grensejustering er matrikkelført, sendes underretning og matrikkelbrev til involverte parter.

 Hvem kan rekvirere grensejustering?

Grunneiere til de eiendommer hvor det ønskes grensejustering, kan rekvirere dette.

Hvordan rekvirere?

Rekvisisjonsskjema skal være fylt ut og undertegnet av samtlige grunneierene til de eiendommene justeringen gjelder. Ønsket grensejustering må være inntegnet på situasjonskart som vedlegges rekvisisjonen. Rekvisisjonen sendes Nome kommune oppmåling, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Rekvisisjonsskjema kan eventuelt bestilles sammen med situasjonskart fra avdeling for planlegging og arealforvaltning.

Aktuelle skjema og vedlegg:

·         Rekvisisjonsskjema

·         Situasjonskart


Gebyrer

Pris for gjennomføring av grensejustering beregnes etter gjeldende regulativ for oppmålingsarbeider (PDF, 22 kB).

Kontaktperson

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt