Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer anbefales sammenslått når de brukes som en enhet og eies av samme eiere. 

Klikk for stort bildeMeheifjell Morten Rask Arnesen

Formålet med sammenslåing er å skape ryddige forhold i matrikkelen og grunnboka. Det er som regel ønskelig å unngå at en eiendom består av flere bruksnummer, blant annet fordi dette ofte skaper problemer ved overdragelse, pant mv.

Grunneiendommer som har samme eier og ligger inntil hverandre, kan sammenslås til en eiendom. For å sammenslå eiendommer, må det ikke være ulike tinglyste heftelser på eiendommene.

Festetomter kan bare sammenslås dersom festekontraktene for grunnstykkene er likelydende og festetomtene ligger til samme eiendom.

Krav om sammenslåing føres i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret) og skal tinglyses. Når sammenslåingen er ferdig tinglyst, sendes oppdatert matrikkelbrev over den sammenslåtte eiendommen til hjemmelshaver.

Hvem kan søke?
Sammenslåing kan kreves av den eller de som har grunnbokshjemmel, det vil si eiere til de aktuelle eiendommene.

Hvordan søke?
Du må sjekke om eiendommene er korrekt registrert på deg som eier, samt at det ikke er ulike heftelser på eiendommene. Du kan se hva som er tinglyst på eiendommen din på www.seeiendom.no , eller ringe tinglysingen for veiledning på telefon 32118000.

Når eiendommene er klare til å slås sammen, må skjemaet  Krav om sammenslåing fylles ut og undertegnes av hjemmelshavere. Utfylt og signert skjema sendes oppmålingsavdelingen i Nome kommune.

Aktuelle skjema

Krav om sammenslåing
 

Gebyrer
Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt.

 

Nyttige nettsider

Statens kartverk - sammenslåing av eiendom

www.seeiendom.no

Kontaktperson

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling
Tlf:
35946200

 

Helene Fossaas Kleppe

Avd. ingeniør oppmåling
Tlf:
35 94 63 34

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt