Arealoverføring

Dersom større arealer ønskes overført fra en eiendom til en annen, kan dette gjøres ved en arealoverføring. 

Klikk for stort bildeLunde Morten Rask Arnesen

En arealoverføring innebærer at arealet blir fradelt en eiendom, skjøtet over og sammenslått med en annen eiendom i en oppmålingsforretning. Man kan også arealoverføre mellom festetomter, men det kan ikke overføres areal mellom festetomt og grunneiendom.

Arealoverføring må søkes om og behandles på samme måte som fradeling av ny grunneiendom. Når det er heftelser på eiendommen arealet skal deles fra, må panthaver frafalle heftelsene på arealet som skal overføres.

Når tillatelse til arealoverføring er gitt etter plan og bygningsloven og jordlova, kalles eiere til de involverte eiendommene inn til oppmålingsforretning. Arealoverføringen blir siden ført i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret), og sendt til tinglysing. Når arealoverføringen er tinglyst, sendes oppdatert matrikkelbrev til involverte parter.

Hvem kan søke

Eiere/festere til eiendommen arealet skal overføres fra, kan søke om dette.

Hvordan søke.

Arealoverføring behandles på samme måte som fradeling av ny grunneiendom. Veiledning om hvordan du søker, samt aktuelle søknadsskjema, finner du her

Gebyr

Gebyr for oppmåling av arealoverføring er det samme som for fradeling av ny eiendom. Gebyret beregnes etter gjeldende gebyrregulativ for kart- og oppmålingoppgaver. Det vil også påløpe dokumentavgift til staten på 2,5% av arealets markedsverdi, samt tinglysingsgebyr.

Aktuelle skjema

Erklæring om arealoverføring

Egenerklæring om konsesjonsfrihet (LDIR-360)

 

Nyttige nettsider

Statens kartverk - arealoverføring

Kontaktperson

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling
Tlf:
35946200

 

Helene Fossaas Kleppe

Oppmålingsingeniør
Tlf:
35 94 63 34

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt