Klima og miljø

 

Klima- og energi
Nome kommune har vedtatt en klima og energiplan for perioden 2010-2020. 

Brenning av bål og avfall
Det er ikke tillatt å brenne avfall i Nome.

Miljøstatus
miljøtatus.no finn du den ferskeste informasjonen om tilstand og utvikling for ulike miljøtema for hele landet og for Nome, der informasjonen er brutt ned på kommunenivå. Informasjonen presenteres ved kart, tabeller og tekst.

Ladepunkt for elbil
ladestasjoner.no ser du hvor du finn ladestasjoner bla. i Nome. På parkeringsplass ved Kiwi ut mot rv36 finner du hurtigladestasjon på Ulefoss.

 Kartpunkt : Ladestasjoner


Søknad om utslipp etter forurensingslova:
søknad om utslipp av sannitært avløpsvann (PDF, 87 kB)

Oljetanker:
Nedgravde oljetanker er et økende problem som kan medføre store kostnader dersom disse begynner å lekke. Her finner du noen råd