Klima og miljø

 

Nome - trygt og grønt!
Nome kommune har vedtatt kommunedelplan for klima, samfunnssikkerhet, miljø og naturmangfold for perioden 2022- 2030.  (PDF, 5 MB)

Brenning av bål og avfall
Det er ikke tillatt å brenne avfall i Nome.

Nome kommune har (09.11.21) vedtatt en håndbok for behandling av avfallsaker. Denne finner du her  (PDF, 120 kB)

Miljøstatus
miljøtatus.no finn du den ferskeste informasjonen om tilstand og utvikling for ulike miljøtema for hele landet og for Nome, der informasjonen er brutt ned på kommunenivå. Informasjonen presenteres ved kart, tabeller og tekst.

Ladepunkt for elbil
 Bla. på parkeringsplass ved Kiwi ut mot rv36 finner du hurtigladestasjon på Ulefoss.


Søknad om utslipp etter forurensingslova:
søknad om utslipp av sannitært avløpsvann (PDF, 87 kB)

Oljetanker:
Nedgravde oljetanker er et økende problem som kan medføre store kostnader dersom disse begynner å lekke. Her finner du noen råd