Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer anbefales sammenslått når de brukes som en enhet og har samme eiere. 

Formålet er å skape ryddige forhold i matrikkelen og grunnboka. Eiendommer som brukes under et og består av flere bruksnummer, skaper utfordringer blant annet ved overdragelse, pant mv.

Hvem kan kreve sammenslåing?
Den eller de som har grunnbokshjemmel, det vil si de som er registrerte eiere (hjemmelshavere) i matrikkelen til de aktuelle eiendommene.

Hva koster det?
Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt.


Hvordan kreve sammenslåing?

1. Sjekk at de aktuelle eiendommene er registrert på riktig eier (hjemmelshaver) og eier er lik på eiendommene som skal sammenslås.

2. Sjekk at det er helt lik pant/heftelser på alle eiendommer som skal sammenslås. Dette kan du sjekke via seeiendom.no

3. Last ned og fyll ut skjema for krav om sammenslåing

Last ned skjema for sammenslåing

4. Legg ved et situasjonskart over eiendommene sammenslåingen gjelder. Dette kan du gjøre ved å hente kart på nett, eller få det ved å kontakte kommunen. Situasjonskartet skal følge kravet som sammenslåing.

Kommunekart Nome

Norgeskart

Seeiendom.no

5. Ferdig utfylt skjema og situasjonskart sendes oppmålingsavdelingen i Nome kommune.

Vilkår for sammenslåing

Grunneiendommer som har samme eier og ligger inntil hverandre, kan sammenslås til en eiendom. For å sammenslå eiendommer, må det ikke være ulike tinglyste heftelser på eiendommene.

Festetomter kan bare sammenslås dersom festekontraktene for grunnstykkene er likelydende og festetomtene ligger til samme eiendom.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Mer informasjon de kartverket.no: Sammenslåing av eiendommer

Kontaktperson

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling

 

Helene Fossaas Kleppe

Avd. ingeniør oppmåling

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt