Klage på vedtak

Matrikkelføring er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. matrikkellovens §46 og forvaltningslovens kap IV-VI

Tre - Holla kirkeruin

Etter forvaltningslovens § 28 kan en person som er part i saken eller har rettslige klageinteresser påklage et enkeltvedtak. Klagefristen er tre - 3 uker fra vedkommende mottok vedtaket.

Klagen må være skriftlig og den må inneholde følgende:

  • Hvilke avgjørelse som påklages,
  • den eller de endringene som ønskes,
  • klage må undertegnes

Klagen bør også inneholde:

  • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen
  • begrunnelse av klagen
  • dato for når vedtaket ble mottatt

Skriftlig klage sendes Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

E-post: postmottak@nome.kommune.no

Klagen vil bli behandlet så raskt som mulig av klagenemnda i kommunen. Dersom klager ikke får medhold går klagen til overordnet klageinstans som er Fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannens vedtak i saken vil være endelig, og kan ikke påklages.
 

For mer informasjon se veileder (PDF, 53 kB).         

Relevante nettsider:

Forvaltningsloven kap. VI

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt