Behandlingstid etter matrikkelloven

Tidsfrister for saker etter matrikkellova er regulert i matrikkelforskriften §18.

Torsnes

Tidsfrist for ferdigstillelse av saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelloven er 16 uker etter at kommunen har mottatt fullstendig rekvisisjon. For at en rekvisisjon skal regnes som fullstendig, må det også foreligge gyldig tillatelse eller vedtak om fradeling der dette er påkrevd. Det er mulig å avtale en forlenget frist om rekvirenten ønsker dette

Tidsfrist for saker som ikke krever oppmålingsforretning er 6 uker. Dette gjelder blant annet sammenslåing, retting av feil i matrikkelen, tilføying av opplysninger, avtale om eksisterende grense mv.

Tidfristen forlenges med tiden som går med til tinglysing, innhenting av nødvendig informasjon fra rekvirent, nødvendige avklaringer fra andre instanser eller i forbindelse med klagebehandling. Nome kommune har også en vinterforskrift (PDF, 16 kB) for oppmålingsarbeider hvor det er vedtatt at tidsfristen ikke løper i vintersesongen fra 1.11 til 1.5.

Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret avkortes med en tredjedel

Aktuelle nettsider

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt