Lokal vinterforskrift oppmålingsarbeid

jf. Matrikkelforskriften § 18 tredje ledd, kan kommunestyret vedta at frister for oppmålingsarbeid ikke løper i en bestemt tid om vinteren.

Nome kommunestyre vedtok 12.12.2009 gjeldende "vinterforskrift" for oppmålingsarbeid i kommunen.

For Nome kommune løper ikke tidsfristen fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd i perioden:

01.11 - 15.05

I områder av kommunen hvor nødvendige adkomstveger er vinterstengt eller stengt i forbindelse med teleløsning etter 15.05 løper ikke fristen før vegene er åpnet igjen.

Kommunal forskrift om unntak fra tidsfrister i oppmålingssaker (PDF, 16 kB)