Tilbygg og påbygg

Søknad om tilbygg opp til 50 m2 definert som mindre tiltak på bebygd eiendom og kan utføres av tiltakshaver selv i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens (PBL. § 20-4).

Veileder (PDF, 44 kB)                  Søknadsskjema

For større tilbygg over 50 m2, og for påbygg vil dette utløse full søknad med krav om ansvarlig foretak (PBL. § 20-3):

Veileder (PDF, 44 kB)                   Søknadsskjema

Publisert av Tor Flom. Sist endret 31.08.2017

Tilbygg kan behandles etter PBL. § 20-4 dersom det er:
Ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller (Byggesaksforskriften § 3 -1 punkt a).

Tilbygg innebærer en utvidelse av bygning som medfører en økning av dens bebygde areal og bestemmelsen omfatter dermed ikke påbygg eller underbygging (av kjeller). Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.

Hvordan beregne bruksareal (BRA) (PDF, 577 kB) og bebygd areal (BYA). (PDF, 596 kB)

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt