Lover og regler

Oversikt over relevante lover i forbindelse med bygging, fradeling og oppmåling. I tillegg har vi også tatt med et knippe med lover i forbindelse med fast eiendom. Lovene er delt inn i to grupperi privatrett og offentlig rett. I privatretten behandles rettsspørsmål som oppstår borgerne imellom, mens den offentlige retten angår rettsforholdet mellom borgerne og det offentlige, samt mellom de ulike organene i det offentlige.