Tilbygg og påbygg

Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 15 m2 er unntatt søknadsplikt. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. Tilbygget kan inneholde rom for beboelse og varig opphold, som kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Avstanden til nabogrense må minst være 4,0 meter og tiltaket må ikke være i strid med plangrunnlaget. Sjekk her

Direktoratet for bygg kvalitet (DIBK) har  laget en veileder om hva du bør huske på ved oppføring av tilbygg. Prøv denne før du begynner på søknaden din.

Tilbygg opp til 50 m2 definert som mindre tiltak på bebygd eiendom som er søknadspliktig, men som kan utføres av tiltakshaver selv i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens (PBL. § 20-4).

Veileder (PDF, 44 kB)                  Søknadsskjema

For større tilbygg over 50 m2, og for påbygg vil dette utløse full søknad med krav om ansvarlig foretak (PBL. § 20-3):

Veileder (PDF, 44 kB)                   Søknadsskjema

Tilbygg kan behandles etter PBL. § 20-4 dersom det er:
Ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller (Byggesaksforskriften § 3 -1 punkt a).

Tilbygg innebærer en utvidelse av bygning som medfører en økning av dens bebygde areal og bestemmelsen omfatter dermed ikke påbygg eller underbygging (av kjeller). Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.

Hvordan beregne bruksareal (BRA) (PDF, 577 kB) og bebygd areal (BYA). (PDF, 596 kB)

Direktoratet for bygg kvalitet (DIBK) har utarbeidet en veileder som du enkelt kan test ut om tilbygget er unntatt søknadsplikt. Prøv her

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt